பிரார்த்தனை

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

சிறுகதை. படித்துவிட்டு கருத்துக்களை என்னிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

பிரார்த்தனை

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

One thought on “பிரார்த்தனை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s