செம்புலப் பெயல்நீர் போல – அத்தியாயம் – 2

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் இரண்டாம் பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 2

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

 

Advertisements

2 thoughts on “செம்புலப் பெயல்நீர் போல – அத்தியாயம் – 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s