வேந்தர் மரபு – 2

அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே!!!

எனது கதையின் முதல் பாதிப்பிற்கு கருத்து தெரிவித்த அனைத்து வாசகர்களுக்கும் எனது நன்றி.

இதோ கதையின் அடுத்த பதிப்பு உங்களுக்காக,
வேந்தர் மரபு – 2

உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவிடுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s