வேந்தர் மரபு – 4

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

சென்ற அத்தியாயத்திற்கு விருப்பம் தெரிவித்த வாசகர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள். நேரம் இருப்பவர்கள் மறவாமல் கதையின் ஓட்டத்தைப் பற்றி ஓரிரு வார்த்தையில் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

இதோ உங்களுக்காக அடுத்த அத்தியாயம்.

வேந்தர் மரபு – 4

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s