பெண்மை என்பது…

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

அனைவரும் படிக்க வேண்டிய கதை. படித்துவிட்டு உங்களுக்கு தெரிந்த பெண்களுக்கு மறக்காமல் பகிருங்கள்.

பெண்மை என்பது…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s