வேந்தர் மரபு – 21

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

கதையுடனே பயணித்து எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து வாசகர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 21

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

வேந்தர் மரபு – 20

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

கதையுடனே பயணித்து எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து வாசகர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 20

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

வேந்தர் மரபு – 19

வணக்கம் தோழமைகளே,

இன்றைய அத்தியாயம் நான் இந்த கதையை சிந்தித்தவுடன் முதன் முதலில் யோசித்தது. சமுத்திராவின் புத்திக்கூர்மை உங்களை கவர்ந்ததா என்று கூறுங்கள்…

வேந்தர் மரபு – 19

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

வேந்தர் மரபு – 18

வணக்கம் நண்பர்களே,

இன்று எனக்கு மிகவும் பிடித்த அத்தியாயம். ரூபனரும் சமுத்திராவும் சந்திக்கப் போகின்றனர். அதோடு அடுத்த அத்தியாயம் நான் இந்த கதையை சிந்தித்தவுடன் முதன் முதலில் யோசித்தது. இந்த இரண்டும் நிச்சயம் உங்களை கவரும் என்று நம்புகிறேன்..

வேந்தர் மரபு – 18

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா