வேந்தர் மரபு – 18

வணக்கம் நண்பர்களே,

இன்று எனக்கு மிகவும் பிடித்த அத்தியாயம். ரூபனரும் சமுத்திராவும் சந்திக்கப் போகின்றனர். அதோடு அடுத்த அத்தியாயம் நான் இந்த கதையை சிந்தித்தவுடன் முதன் முதலில் யோசித்தது. இந்த இரண்டும் நிச்சயம் உங்களை கவரும் என்று நம்புகிறேன்..

வேந்தர் மரபு – 18

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s