வேந்தர் மரபு – 19

வணக்கம் தோழமைகளே,

இன்றைய அத்தியாயம் நான் இந்த கதையை சிந்தித்தவுடன் முதன் முதலில் யோசித்தது. சமுத்திராவின் புத்திக்கூர்மை உங்களை கவர்ந்ததா என்று கூறுங்கள்…

வேந்தர் மரபு – 19

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

6 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s