வேந்தர் மரபு – 29

வணக்கம் தோழமைகளே,

நிறைய வாசகர்கள் புதிதாக கருத்து தெரிவிக்கிறீர்கள். மிக்க மகிச்சியாக இருக்கிறது. உங்கள் கருத்துக்களின் மூலம் எனக்கு ஊக்கம் அளிப்பதற்கு மிக்க நன்றி. கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 29

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

வேந்தர் மரபு – 27, 28

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

கதையுடனே பயணித்து எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து வாசகர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். கதையின் அடுத்த இரண்டு அத்தியாயங்கள்…

வேந்தர் மரபு – 27

வேந்தர் மரபு – 28

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

வேந்தர் மரபு – 26

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

கதையுடனே பயணித்து எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து வாசகர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 26

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

வேந்தர் மரபு – 25

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

இனிமேல் வாரம் இரு பதிவு தரலாம் என்று பார்க்கிறேன். பதிவு சரியாக வந்திருக்கிறதா?

ஏதேனும் குறைகள் இருப்பது போல தோன்றுகிறதா? மறக்காமல் பகிர்ந்து கொள்ளவும்…

கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 25

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

வேந்தர் மரபு – 24

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

கதையுடனே பயணித்து எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து வாசகர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 24

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

வேந்தர் மரபு – 23

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

கதையுடனே பயணித்து எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து வாசகர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 23

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

வேந்தர் மரபு – 22

தோழமைகளே,

ஒரு நாள் முன்பாகவே பதிவுடன் வந்துவிட்டேன். உங்கள் கருத்துக்களை energy drink போல கொடுக்கவும்.
குறைகளையும் சுட்டிக் காட்டினால் மிகவும் மகிழ்வேன்.

கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 22

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா