வேந்தர் மரபு – 22

தோழமைகளே,

ஒரு நாள் முன்பாகவே பதிவுடன் வந்துவிட்டேன். உங்கள் கருத்துக்களை energy drink போல கொடுக்கவும்.
குறைகளையும் சுட்டிக் காட்டினால் மிகவும் மகிழ்வேன்.

கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 22

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

2 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s