வேந்தர் மரபு – 25

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

இனிமேல் வாரம் இரு பதிவு தரலாம் என்று பார்க்கிறேன். பதிவு சரியாக வந்திருக்கிறதா?

ஏதேனும் குறைகள் இருப்பது போல தோன்றுகிறதா? மறக்காமல் பகிர்ந்து கொள்ளவும்…

கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 25

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

2 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s