வேந்தர் மரபு – 29

வணக்கம் தோழமைகளே,

நிறைய வாசகர்கள் புதிதாக கருத்து தெரிவிக்கிறீர்கள். மிக்க மகிச்சியாக இருக்கிறது. உங்கள் கருத்துக்களின் மூலம் எனக்கு ஊக்கம் அளிப்பதற்கு மிக்க நன்றி. கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 29

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s