வேந்தர் மரபு – 37

வணக்கம் தோழமைகளே,

கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அனைத்து தோழமைகளுக்கும் நன்றி.

நான் எழுதுகிற கவிதை பொருத்தமா இருக்கா? Or இன்னும் improve பண்ணனுமா friends?

கதையின் அடுத்த அத்தியாயம்…

வேந்தர் மரபு – 37

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

10 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 37

  1. Eagerly awaiting next episode. Historical theme is quite different and also difficult to handle, you are doing a great job at that. Semma pace 😊

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s