வேந்தர் மரபு – 46, 47

வணக்கம் தோழமைகளே,

கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அனைத்து தோழமைகளுக்கும் நன்றி.

Sorry for the delay friends… but came up with 2 episodes… Next uds urls are given below…

வேந்தர் மரபு – 46

வேந்தர் மரபு – 47

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறைகள், குறைகள் என அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

13 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 46, 47

  1. மிகவும் அருமையான பதிவுகள். சிறந்த கதையோட்டம். கதையை படிக்க தூண்டும் நடை.

    Liked by 1 person

  2. அருமையான நாவல். தொய்வில்லாமல் கதை செல்கிறது. மீதி எப்போ பதிவிடுவீர்கள்?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s