ஊடலுவகை – 01

வணக்கம் தோழமைகளே!

முதல் அத்தியாயம் மட்டும் முன்னோட்டம் போல தருகிறேன்… உங்களுக்கு பிடித்து இருக்கிறதா என்று கூறுங்களேன்!

OU_cover
ஊடலுவகை – 01

இயன்றவரை வாரம் ஒரு பதிவுடன் வந்து விடுகிறேன். இல்லை ஓரளவு எழுதிவிட்டு காலம் தாமதிக்காமல் பதிவு தருவதா? அதையும் தெரிவித்துவிடுங்கள்.

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “ஊடலுவகை – 01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s