ஊடலுவகை – 12

வணக்கம் friends…

ரிதுவோட கோபத்தின் வெளிப்பாடு. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க friends…

ஊடலுவகை – 12

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

2 thoughts on “ஊடலுவகை – 12

  1. Excellent writing. Ever interesting concept. Title- Semma – reflects your interest in Tamizh. I couldn’t resist my curiosity to read the updates. Checking twice a day though I am aware that you post once in a week.

    I will be so happy if the hero remains a teetotaler and Rithu remains the same (honest) till the end. Nowadays I find such attributes are rare in lead characters of many stories. Waiting for your next update.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s