ஊடலுவகை – 17

வணக்கம் friends…

சிவாவின் அடுத்த அதிரடியும், ரிதுவிடம் யுகன் இன்னும் ஏன் காதலை கூறாமல் இருக்கிறான் என்பதும், கலையின் முயற்சி எந்த நிலையில் இருக்கிறதென்பதும் இந்த பதிவில்…
எல்லாம் பொருத்தமாக வந்துள்ளதா என்று கூறுங்கள் friends…

ஊடலுவகை – 17

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “ஊடலுவகை – 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s