ஊடலுவகை – 18

வணக்கம் friends…

ரிது இந்த முறை பண்ணுன plan சரியா work ஆச்சா? இல்லை reverse ல அவளுக்கே வருதா? படிச்சு இந்த ஊடல் + உவகை எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க friends…
ஊடலுவகை – 18

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “ஊடலுவகை – 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s