ஊடலுவகை – 24

வணக்கம் friends…

இந்த அத்தியாயம் சரியாக வந்திருக்கிறதா friends? கொஞ்சம் mistakes இருந்தா , இல்லை குறையா இருந்தா சொல்லுங்க 🙂

ஊடலுவகை – 24

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

10 thoughts on “ஊடலுவகை – 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s