ஊடலுவகை – 25

வணக்கம் friends…

இந்த அத்தியாயத்தில் ரிது, யுகன் வந்துட்டாங்க… இனி அவங்க ராஜ்ஜியம் தான்! கதை நிறைவு பகுதியை எட்டி விட்டதால், ஒன்றாக படிக்க நினைத்தவர்கள் படிக்க தொடங்கலாம் 🙂

ஊடலுவகை – 25

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

5 thoughts on “ஊடலுவகை – 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s