ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 03

வணக்கம் நண்பர்களே,

நான் முன்பே கூறியது போல, கதை கொஞ்சம் அழுத்தமானது தான், பெண்ணின் மெல்லிய உணர்வுகள், அவள் மனம் படும் காயங்கள் என்பனவெல்லாம் வரும்… இதுபோல எல்லாம் பிடிக்காதவர்கள் தவிர்த்து விடுங்கள்…

கணவனை ஆவலுடன் சரணடையும் ரோகிணியின் நிலையறிய மூன்றாம் அத்தியாயம்…

49896624_2048531905233269_4532417711170387968_o

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 03

நிறை, குறைகளை மறவாமல் தெரிவியுங்கள்… நன்றி!!!

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

5 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 03

  1. Very nice character presentation of Chandra. Paavam Rohini. I could feel her disappoint through your words. Interesting fact is the story flow is quite realistic. There is no exaggeration in the character portrayal of Chandran to show his negativity. Superb

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s