ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 04

வணக்கம் நண்பர்களே,

சில மகிழ்வான தருணங்களும், மெல்லிய ஏமாற்றமும்…
மறக்காமல் கருத்துக்களை சொல்லிவிட்டு போங்க friends…

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 04

நிறை, குறைகளை மறவாமல் தெரிவியுங்கள்…அடுத்த அத்தியாயம் திங்கட்கிழமை…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

2 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s