ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 07

வணக்கம் நண்பர்களே,

இந்த சந்திரனை என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க…

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 07

நிறை, குறைகளை மறவாமல் தெரிவியுங்கள்…அடுத்த அத்தியாயம் சனிக்கிழமை…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 07

 1. Pathetic Rohini. I am imagining about how would she feel when she comes to know about contraceptive. I couldn’t accept the fact that Chandran just dictates her to take the pills with out any discussion. He who talks about personal space and self decisions shouldn’t have done this.

  Liked by 1 person

  1. Thanks anu… as usual detailed comment ☺ special thanks 4 that 👍

   Hmmm s i too got confused, how to express such a scene… thats y included the ph conversation btw friends, tat provide instruction abt folic acid… (dono whether it already came or gonna come in later episodes… ) I wrote such a scene to keep her silent when chandru giving tablet…

   Since she accepts without any questions, he thought she knows about it…

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s