ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 08

வணக்கம் நண்பர்களே,

சிலருக்கு எளிதில் கிடைக்கும் அன்புக்கான மதிப்பு புரிவதில்லையோ! சந்திரனை போன்று….?

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 08

நிறை, குறைகளை மறவாமல் தெரிவியுங்கள்…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s