ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 11

வணக்கம் நண்பர்களே,

ரோகிணிக்கான கடைசி அதிர்ச்சி… ஆனால், இதிலிருந்து அவளால் மீள முடியுமா?

சந்தேகம் தான். இதற்கான பதிலடிகளை சந்திரன் தாங்கிக் கொள்வானா? ஆனால், இவள் வருத்தப் படுகிறாள் என்பதையே அவனால் நிச்சயம் தாங்க இயலாது என்னும்போது, உண்மை அறியும் பொழுது சந்திரன் பெரும் வேதனை அடைய போகிறான் என்பது மட்டும் உறுதி.

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 11

நிறை, குறைகளை மறவாமல் தெரிவியுங்கள்…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s