ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 13

வணக்கம் தோழமைகளே,

இதற்கு முன்பு படித்த அத்தியாயங்களில்… ரோகிணியின் மௌனம் குறித்தும், அவள் உரிமை பாராட்டாது குறித்தும், தன் ஆசைகளை, உரிமைகளை வெளிப்படுத்தாது குறித்தும் உங்கள் மனதில் ஏன் இப்படி இருக்கிறாள் என கேள்விகள் இருக்கலாம்…

இன்று நீலவேணி சந்திரனுக்கு தரும் விளக்கங்கள் உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடையாய் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 13

இந்த அத்தியாயத்தோடு flashback முடிவடைவதால், இதன் தொடர்ச்சியான முதல் அத்தியாயத்தை படிக்க விரும்புபவர்கள் படித்துக் கொள்ளுங்கள்…

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 1

வேறு என்ன கேட்கப் போகிறேன்? உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை தவிர? நிறை, குறைகள், உங்களுக்கு தோன்றும் பிழைகள் ஆகியவற்றை மறவாமல் தெரிவியுங்கள்…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

2 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s