ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 15

வணக்கம் நண்பர்களே,

சந்திரனுக்குள்ள இருக்க பாசம் எல்லாம் எப்படி வெளில வருது பாருங்க ☺

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 15

நிறை, குறைகளை தெரிவியுங்கள் friends…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 15

  1. Silentaa -irundhe namma Rohini saadhichitaa. Chandran’s fear atlast is the highlight of this update. Nyayama Chandran Mela Sympathy varanum. But unfortunately I was pleased on reading that part.( I am a Rohini fan . That’s why). Your writing is very realistic.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s