ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 16

வணக்கம் நண்பர்களே,

*** சந்திரனின் திடீர் செய்கையை *** அத்தியாயத்தின் தொடக்கம் miss ஆகிடுச்சு friends.. படிக்கும் போது இதை add பண்ணிக்கங்க…

சந்திரன் மேல்நாட்டு வாழ்க்கை முறையை மனைவியிடம் வாழ்ந்து வந்தான். அதையே பெற்றவர்களிடமும் செய்கிறான்? எப்படியும் இதற்கு மூல காரணம் அவர்கள் தானே! அவன் இவ்வாறு நடந்து கொள்வது சரியா? ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்ததா?

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 16

மிகுந்த குழப்பத்துடன் தான் எழுதினேன். பிழையாக இருப்பின் குறிப்பிடவும்…

பேரன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s