ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 17

வணக்கம் நண்பர்களே,

இனி சில அத்தியாயங்களில் சந்திரன் நம்மை ஆட்கொள்வான். அவன் மீது இருக்கும் கோபத்தை நாமே மறந்து பரிதாபம் கொள்வோம் என்றால் பாருங்கள்… (except Anuradha and Deepa)

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 17

நிறை, குறைகளை தெரிவியுங்கள் friends…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

7 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 17

  1. Very nice update. I could visualize Chandran’s mind through your words. Before Rohini gives up her anger towards Chandran definitely we readers will give up. All credit goes to your writing skills and the way you have presented his character so far.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s