ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 18

வணக்கம் நண்பர்களே,

இவங்க வாழ்வில் சந்தோசம் வந்தது போல தோற்றம் இருக்கும்… ஆனால் அது மாயை மட்டுமே.. நம்பிடாதீங்க…

அடுத்த அத்தியாயத்தில் ரோ இன்றைய மகிழ்வுக்கும் சேர்த்து கோபம் கொள்வாள்…

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 18

நிறை, குறைகளை தெரிவியுங்கள் friends…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

5 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 18

  1. Today I felt it too heavy to read about their mental state. I expected some-atleast very few conversations between them. The reason is spending three days without any sharp conversation ( either accusations or explanations) looks too ideal (to read).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s