ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 20

வணக்கம் நண்பர்களே,

போன அத்தியாயத்தில் சந்திரனின் மீதிருந்த காதல் வீறுகொண்டு எழுந்து விட்டது. அதன் பாதிப்பு சற்று அதிகம் தானோ!

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 20

நிறை, குறைகள் மற்றும் கருத்துக்களை மறவாமல் கூறுங்கள் friends…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s