ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 25

Hello friends,

செம சண்டை… ரோகிணி எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டா… இனி சந்திரன் கூட சேந்தா logic இடிக்காதல்ல friends?

ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 25

Happy reading 🙂

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

4 thoughts on “ஏங்கிய நாட்கள் நூறடி தோழி – 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s