வெண்ணிற நிழல்கள் – 08

வணக்கம் நட்புக்களே!

உங்களின் தொடர் ஆதரவிற்கு நன்றி friends…

தவறாமல் பேராதரவு தருகின்ற அன்பு தோழமைகளுக்கு நன்றி என்ற ஒரு வார்த்தை போதாது. என்னுடைய ஊக்கம் நீங்கள்…My special thanks to you all…

வெண்ணிற நிழல்கள் – 08

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s