வெண்ணிற நிழல்கள் – 11

வணக்கம் நட்புக்களே!

செழியன், நிஹாசினியின் மனநிலை…

உங்களது கருத்துக்களையும் மறவாமல் கூறுங்கள் 🙂

வெண்ணிற நிழல்கள் – 11

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s