மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 01

வணக்கம் தோழமைகளே!

“மொழி பொய்த்த உணர்வுகள்” கதையின் முதல் அத்தியாயம். இது வழக்கமான பாணியில் குடும்பம், காதல், கல்லூரி என பயணிக்கும் கதை தான்.

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 01

MPU_dp


வழக்கம்போல உங்களது ஆதரவை தந்து, கதையை மேம்படுத்த உதவுங்கள். கதைக்கான நிறை, குறைகளை மறவாமல் தெரிவியுங்கள். நன்றி!!!

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

Advertisements

2 thoughts on “மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s