மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 04

வணக்கம் தோழமைகளே!

அனைத்துமே சரியாகவே புரிய வேண்டும் என்கிற ஆசை தான். அது நமது சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது என்னும்பொழுது???

இங்கு சௌபியின் நிலையும் அதுவே!!!

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 04

MPU_dp

உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவிடுங்கள் 🙂

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

Advertisements

2 thoughts on “மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s