மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 17

Hi!

Next epi friends 🙂

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 17

MPU_dp

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

Advertisements

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 16

Hi!

Next epi friends 🙂

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 16

MPU_dp

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 15

Hi!

Next epi friends 🙂

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 15

MPU_dp

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 14

Hi!

Next epi friends 🙂

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 14

MPU_dp

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 13

Hi!

Next epi friends 🙂

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 13

MPU_dp

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 12

வணக்கம் தோழமைகளே!

காத்திருப்புக்கு நன்றி… ருத்ரன் அவரோட சிறு சிறு இலக்குகளை செயல்படுத்த தொடங்கிட்டார்… நம்ம சௌபி என்ன செய்வான்னு பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் 🙂

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 12

MPU_dp

அன்புடன்,
யாழவெண்பா

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 11

வணக்கம் தோழமைகளே!

Here goes the next epi friends,,,

மொழி பொய்த்த உணர்வுகள் – 11

MPU_dp

அன்புடன்,
யாழவெண்பா