செம்புலப் பெயல்நீர் போல

அனைவருக்கும் வணக்கம்…

Screenshot_2018-04-24-21-34-49-1-1

“செம்புலப் பெயல்நீர் போல” நாவல் புத்தக வடிவினில் வெளியிட இருப்பதினால், விரைவினில் தளத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு விடும். ஆகவே இன்னும் படித்து முடிக்காத தோழமைகள் விரைவினில் படித்துக் கொள்ளவும்.

எழுத ஆசைப்பட்டு செய்த முதல் முயற்சிக்கு வாசகர்களாகிய நீங்கள் தந்த ஆதரவும், வரவேற்பும் எனக்கு பெரும் நம்பிக்கையைக் கொடுத்தது.

இந்த கதையை புத்தக வடிவில் பெற, கீழே இருக்கும் இணைப்பில் பெற்று கொள்ளலாம்.

http://marinabooks.com:8081/detailed?id=6+2822

நான் எழுத வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தோன்றியதே தமிழ் மதுராவின் நாவல்கள் படித்தபிறகு தான். அவருக்கு எனது முதல் நன்றிகள்.

வாசகர்களாகிய உங்களுக்கும், எனக்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய சுபம் பப்ளிகேஷன்ஸ் பதிப்பகத்திற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள்.

இப்படிக்கு,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 27 – 29

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் நிறைவு பதிவு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 27

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 28

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 29

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 24 – 26

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 24

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 25

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 26

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 21 – 23

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 21

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 22

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 23

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 18 – 20

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 18

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 19

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 20

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 15 – 17

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 15

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 16

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 17

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 12 – 14

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல கதையின் அடுத்த பதிப்பு.

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 12

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 13

செம்புலப் பெயல்நீர் போல 14

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்கள், கதையில் உள்ள நிறை, குறைகள் என அனைத்தையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா