மாற்றம் நம்மிலிருந்து…

வணக்கம் நண்பர்களே…

addtext_com_MTMwMzEyMjU5OTg

மீண்டும் ஒரு விழிப்புணர்வு சிறுகதையுடன் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

வழக்கம் போல உங்கள் கருத்தே என்னை வழி நடத்தும்… மறக்காமல் படித்துவிட்டு கதையின் நிறை, குறைகளை பதிவிடுங்கள்…

மாற்றம் நம்மிலிருந்து…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

Advertisements

சாட்டை அடி

வணக்கம் நண்பர்களே…

இந்த சிறுகதை அதன் கருத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறதா? நான் சொல்ல நினைத்ததை சரியாக கூறியிருக்கிறேனா?

வழக்கம் போல உங்கள் கருத்தே என்னை வழி நடத்தும்… மறக்காமல் படித்துவிட்டு கதையின் நிறை, குறைகளை பதிவிடுங்கள்…

சாட்டை அடி

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

பெண்மை என்பது…

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

அனைவரும் படிக்க வேண்டிய கதை. படித்துவிட்டு உங்களுக்கு தெரிந்த பெண்களுக்கு மறக்காமல் பகிருங்கள்.

பெண்மை என்பது…

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா

பிரார்த்தனை

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

சிறுகதை. படித்துவிட்டு கருத்துக்களை என்னிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

பிரார்த்தனை

 

அன்புடன்,
யாழ்வெண்பா